This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
MDA käsu, kommunikatsiooni, kontrolli, andmetöötluse ja luure (C4I) süsteem võimaldab reageerida efektiivselt reaalajas toimuvatele välitööde ülesannetele (nt inimesed vajavad meditsiinilist abi)

Seda on võimalik saavutada samaaegselt suure hulga juhtumite korral ja sama ülesande jaoks suure hulga ressurssidega, mida on vajadusel võimalik grupeerida. Süsteemid võtavad vastu ja levitavad teavet spetsiaalsetele rakendustele, mida kasutavad nii üldsus kui ka meeskonna liikmed ja vabatahtlikud.

Supported Use Cases

UC-01: Navigeerimisjuhised juhtumi asukohta

Kasutajakontrolli ametlik määratlus: Kohalikuvälimeeskonna juhina, kes on saadetud hädaolukordade lahendamisega tegelevast organisatsioonist intsidendi paika,tahan saada navigeerimisjuhiseid intsidendi asukohta, mis onkuvatud kaardil ja hääljuhistega, et jõuaksin reaalajas liiklust arvestades sündmuskohale võimalikult kiiresti.

MDA juhtimissüsteem võimaldab päästeüksuste meeskondade juhtidel saada kaardil navigeerimisjuhiseid juhtumi asukohta, arvestades reaalaja liiklust. Kui operatsioonide dispetšer lisab teavet blokeeritud või ohtlike teede kohta, siis marsruudi juhised ei läbi seda riskantset või blokeeritud ala.

Related CM functions

UC-02: Juhtumi asukohast täpse teabe saamine

Kasutajakontrolli ametlik määratlus: Kohaliku hädaolukordade dispetšerina, kes on saadetud hädaolukordade lahendamisega tegelevast organisatsioonist intsidendi paika tahan leida intsidendi täpset asukohta tuginedes nutitelefonide GPS-andmetest pärinevale geoasukohapõhisele teabele või GSM-ühenduse puudumisel saaksin ma kõige täpsema asukoha, eriti siis, kui intsident toimub linnast väljas, kohtades, mille asukohta on raske suuliselt kirjeldada.

MDA juhtimissüsteem võimaldab kõrvalseisjatel hädaabiliinile helistades saata oma mobiiltelefoni kaudu kiiresti ja täpselt oma asukoht, isegi kui internetiühendus pole nende asukohas saadaval.  See on eriti oluline olukordades, kus on raske kirjeldada intsidendi täpset asukohta, nt metsades, kõrbes, rahvusparkides jne

Related CM functions

UC-03: Välitööde andmete jagamine

Kasutajakontrolli ametlik määratlus: Kohaliku välimeeskonna juhina, kes on saadetud hädaolukordade lahendamisega tegelevast organisatsioonist intsidendi paika,tahan ma jagada pilte, lühikesi videoklippe ja andmeid seadmetele, mida ma kasutan,selleks etsaaksin saata selle operatsioonikeskusesse, et nad mõistaksid paremini juhtumit, või saata spetsialistile konsulteerimiseks (nt saata EKG haigla kardioloogile).

MDA juhtimissüsteem võimaldab päästeüksuste meeskondade juhtidel edastada hädaolukorra dispetšeritele teavet juhtunu kohta reaalajas. See teave võib olla hääle, pildi, nutitelefoni videoklipi ja armatuurlauakaamera otseülekandena edastatava video vormingus ning see aitab hädaolukorra dispetšeritel otsuseid vastu võtta. Lisaks saab meeskonna juht saata pilte ja väljavõtteid meditsiiniseadmetest, et konsulteerida meditsiinilise dispetšeri või haigla konkreetsete osakondadega, saada tuge oma otsuste tegemisele ja teavitada haiglat sellest, mida neil on oodata.

Related CM functions

UC-04: Teave juhtumi asukohast

Kasutajakontrolli ametlik määratlus: Kohaliku hädaolukordade dispetšerina, kes on  saadetud hädaolukordade lahendamisega tegelevast organisatsioonist intsidendi paikatahan saada andmeid intsidendi asukohast enne ja pärast kiirabi sündmuskohale saabumist,selleks et mul oleks parem informatsioon reaalajas, mille abil otsuseid vastu võtta, mis pärineb kõrvalseisjatelt, esmareageerijatelt ning kiirabiüksustelt kas hääle, piltide, nutitelefoni videote või pardakaameratelt reaalajas oleva video vormingus.

MDA juhtimissüsteem võimaldab kõrvalseisjatel ja kiirabiüksustel anda hädaolukordade dispetšeritele intsidendi kohta teavet reaalajas. See teave võib olla hääle, pildi, nutitelefoni videoklipi ja armatuurlauakaamera otseülekandena edastatava video vormingus ning see aitab hädaolukorra dispetšeritel otsuseid vastu võtta.

Related CM functions

UC-05 Esimeste reageerijate aktiveerimine

Kasutajakontrolli ametlik määratlus: Kohaliku hädaolukordade dispetšerina, kes on saadetud  hädaolukordade lahendamisega tegelevast organisatsioonist intsidendi paika, tahan ma saata lähedalasuvad esmareageerijaid,selleks et nad jõuaksid intsidendipaika enne kiirabiüksuseid ning reageeriksid ja annaksid operatiivkeskusele tagasisidet.

MDA juhtimissüsteem võimaldab hädaolukorra dispetšeril saata läheduses asuvad esmareageerijad sündmuskohale. Kuna need esimareageerijad on juba tegevuskoha lähedal, lühendab see intsidendi toimumise ja (mingil kujul) abi saabumise vahelist aega.  Sõltuvalt olukorrast saavad esmareageerijad nt esitada juhtumi kiireloomulisuse kohta üksikasjaliku juhtumiaruande ja alustada esimesi abiprotseduure.

 

Related CM functions

Illustrations
MDA juhtimissüsteem katses 2
Magen David Adom ((Hebrew: מגן דוד אדום, abbr. MDA) logo
Kuvatõmmis - Uus juhtum kuva
  • 0
  • 1
  • 2
Video illustrations

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.