Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Õhuvägede tugi kriisiohje optimeeritud operatiivjuhtimise jaoks

ARGUS on süsteem, mis sisaldab endas mitmelt andurilt saadud piltandmete omandamist õhu kaudu ja kiiret kaardistusvõimekust. Seega võidakse katastroofiolukordade korral pakkuda paindlikku ja märkimisväärset tuge ning abistada kohapealse analüüsi ja juhtimistegevustega. Süsteem järgib hädaabimeeskondade nõuet reageerida loodusõnnetustele kiiresti ja tõhusalt, näiteks metsatulekahjude, üleujutuste, maavärinate, maalihkete, mudavoogude jne korral. See võimaldab piltide saamist peaaegu reaalajas ja teadlikkuse suurendamiseks võimalust kogu olukorrast ajakohase operatiivpildi saamist. Sihtrühmad, nagu tsiviilkaitseagentuurid, tuletõrjebrigaadid või tugimissioonidel tegutsevad riigikaitseagentuurid, vajavad ajakohaseid ja kvaliteetseid algandmeid ning korralikku analüüsi selleks, et töörühmi tõhusalt suunata ja kontrollida.

Supported Use Cases

Üleujutuse seire

Võimaldage üleujutuse hindamiseks reaalajalähedast operatsioonilist pilti

Related CM functions

Illustrations
Airborne Concept
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.