Common Information Space kui katastroofiohje koostöö võimaldaja

Kõigi kriiside ja katastroofide ohjamisega seotud osalejate koostalitlusvõime on hädavajalik eeltingimus intsidentide korral kahjustuste ja kadude minimeerimiseks. Osalevate huvirühmade täiustatud teabevahetuse võimaluste suurendamiseks on kavandatud ja välja töötatud „Common Information Space (CIS)“, (EL-i seitsmenda raamprojekti osana, https://www.episecc.eu/), et võimaldada sujuv infovahetus Euroopa kriisi- ja katastroofiohjes osalevate erinevate praktikute vahel. Üldise inforuumi kontseptsioon tagab, et infoprotsessides osalevad organisatsioonid saavad jätkuvalt kasutada oma patenteeritud IT-lahendusi, mida rakendatakse kriisiohjamiseks. Erinevat päritolu IT-lahenduste vahel saab teostada takistamatut teabevahetust, arendades adapteri ühisesse inforuumi vaid korra. Selline lähenemisviis vähendab keerukust märkimisväärselt. Näiteks taotleb ühise inforuumi kontseptsioon 5 interakteeruva organisatsiooni jaoks 20 liidese asemel 5 adapteri väljatöötamist, kui iga 5 vahendit ühendatakse kahepoolselt. Lisaks on EPISECC CISiga võimalik vahetatud sõnumeid semantiliselt annoteerida ja moodustada osalevate organisatsioonide alarühmi, et samaaegselt juhtida erinevat tüüpi juhtumeid. See tagab, et sõnumeid jagavad ainult organisatsioonid, kes on seotud konkreetse sündmuse juhtimisega.

Supported Use Cases

Andme-/teabevoog kohaliku kriisiolukorra lahendamise asutuse (LEMA) ja taristu pakkujate vahel

Lisaks reageerijate teabele vajab LEMA andmeid ka välistest allikatest, nt meteoroloogilised, hüdrograafilised või seismilised andmed ja prognoosid, kriitilise infrastruktuuri seisund, liiklusandmed. Selline väline teave on eri kanalites erinevates vormingutes saadaval ja seda saab spetsiaalsete adapterite abil EPISECCi ühise inforuumiga siduda. Elutähtsa infrastruktuuri järjepidevus on katastroofide edukaks juhtimiseks ülioluline. Kriitilise infrastruktuuri pakkujate kaasamine konkreetsesse infokanalisse ja häireahelasse aitab kriitilise infrastruktuuri hooldust optimeerida.

Related CM functions

Huvirühmade teabe koostalitlusvõime

Andmete/teabe voog reageerijatelt reageerijatele

Hetkel ei ole loodud ega kehtestatud standarditud teabevahetust reageerijate vahel. Sellegipoolest süstemaatiline andmete/teabe vahetamine mõjutatud piirkonna üldise olukorra ning ohtude ja kahjude kohta on iga reageeriva organisatsiooni jaoks suur väärtus.

Related CM functions

Väljakutse ühiselt arusaadava teabe jagamisel
Illustrations
Süsteemiintegratsiooni Common Information Space (CIS) kaudu
CIS - üldine arhitektuur
CIS - adapteri kontseptsioon
  • 0
  • 1
  • 2
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.