Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Linnahaldusportaal on loodud spetsiaalselt linnaoperatsioonide, samuti suuremahuliste sündmuste ja kriisiolukordade rutiinseks juhtimiseks.

Erinevates paikades asuvad linnavalitsuse osakonnad ja asutused, veoettevõtjad, ürituste korraldajad ja muud sidusrühmad saavad turvaliselt jagada teavet, jagada ülesandeid ja koordineerida oma tegevust hõlpsasti kasutatavates koostööruumides.


Operaatoritel on viivitamatu juurdepääs usaldusväärsele, mitmest allikast pärit teabele, sealhulgas tegevuskavadele, turvalistele dokumentidele ja kohapealsele teabele, mida saadakse kodanikelt ja agentuuri töötajatelt. Nutikas kaardinäidik koos selgete koodide ülekatete ja värvikoodidega annab linnaüllesest olukorrast tervikliku ülevaate, hõlbustades toimingute jälgimist ja õigeaegsete, väga teadlike otsuste tegemist.

Koostööplatvorm toetab ka operaatorite poolt loodud uusi tööriistu - olukorraruanded, hea tava juhised, töölehed ja kontrollnimekirjad, õppuste stsenaariumid jne, mis aitavad ennetada vahejuhtumeid ja hallata ootamatuid olukordi.

Supported Use Cases

Hallake spordiüritust

Suurte spordiürituste haldamisega on seotud erinevad üksused.

Linnahaldusportaal võimaldab ürituse juhil tagada, et kõigil huvirühmadel oleks alati sama teave.

Selle sisuhaldussüsteem hõlmab endas kavandamisetappi.

See annab sündmuse ajal üldise operatiivkuva.

Samuti pakub see väärtuslikke andmeid sündmusejärgselt toimunu ülesehitamiseks.

Related CM functions

Jalgrattavõistluse ettevalmistusetapis pannakse paika kaasatud julgeolekujõudude asukohad.

Keemiliste ohtude haldamine

Ühist olukorrateadlikkust jagatakse kõikide sidusrühmade vahel ligipääsuga ühisele pilves asuvale tööriistale.

Jagatakse mõjutatud piirkonna kaarti, kus kuvatakse ressursid, ohud, huvipunktid. Kõik sidusrühmad saavad lisada oma andmed.

Samuti on kaasas ühiselt kasutatav elektrooniline sisuhaldussüsteem. Reageerimisplaane ja protseduure saab jagada.

Related CM functions

Gaasijoa levimine nähtav üldisel operatiivkuval
Illustrations
Erinevate intsidentidega piiriülese tulekahju ja hajuva gaasi voolu haldamine.
Spordiürituse haldamine
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.