This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Considering evaluators in logistic preparation (AIT Austrian Institute of Technology GmbH.)

The personal needs of exercise participants must be taken into consideration when planning the conduction of an exercise. But also the evaluators’ personal needs must not be overlooked.

Attendance of participants at post event review (INEGMA-E²)

Participants tend to lose interest in the exercise, after having completed it. Depending on the expectations about the post-event outcomes (it is about findings, explaining to the people, is it about particular/specific processes/findings).

Opinion of the participants about the exercise is an important part of the picture. It should be a composition of partial perspectives.

Evaluation of safety and security (AIT Austrian Institute of Technology GmbH.)

When conducting an exercise, the safety and security of the participants and evaluators of an exercise has an impact on the organization of the exercise and hence on its validation.

Information for exercise preparation (AIT Austrian Institute of Technology GmbH.)

In everyday life first responders have access to information about the scenario they are going to encounter at the incident site in order to be able to prepare mentally but also select their equipment accordingly. In exercise evaluation providing this kind of information is imperative, too.

Strategic

Risthaavatavuse hindamine (DRIVER+)

Piirangud risthaavatavuse (inimesed, vara, keskkond) hindamisel eesmärgiga optimeerida ülesannete prioritiseerimist ja otsustamist.

Strategic

Ohtlike ainete ja saasteainete kiire tuvastamine (IFAFRI)

tuvastada ohtlikud ained ja saasteained kiirelt

Strategic

Meditsiinilise abi osutamine kannatanutele (DRIVER+)

Takistused võimekuses osutada kannatanutele arstiabi, kas neid turvalisse kohta transportides või hädaabi toomisega sündmuskohale (kui meditsiinilist abi ei osuta tuletõrjeüksused) – eriti metsatulekahjude korral

Strategic

Ressursikavandamine suure ulatusega ja pikaajaliste kriiside ajal (DRIVER+)

Piirangud suure ulatusega ja pikaajaliste kriiside ressursside (vajaliku kvalifikatsiooniga personal ja seadmed) kavandamisel.

Strategic

Metsatulekahjud: kliimamuutus (DRMKC)

Arusaamine tulevaste kliimamuutuste mõju kohta metsatulekahjudele ja nendega seotud kasvuhoonegaaside heitmetele Euroopas ja ülemaailmselt on oluline, et määratleda kohandamiseks vajalikud meetmed ja metsade leevendusmeetmete potentsiaal.

Strategic

Metsatulekahjud: tule ökoloogia (DRMKC)

Ökosüsteemi haavatavuse ja muudatustega kohandumise potentsiaali mõistmine võib olla abiks ennetavate kaitsemeetmete ja tulekahjujärgsete regenereerimise strateegiate välja töötamisel.

 

Strategic

Metsatulekahjud: sotsiaalsed aspektid (DRMKC)

Arusaamine sellest, kuidas elanikkonna sotsiaalsete ja majanduslike näitajate muutumine võib luua tingimused suuremaks tuleohuks erinevates piirkondades ja riikides, on eelduseks kohalike kogukondade kokkupuute vähendamisele läbi parema maastikuplaneerimise.

Strategic

Metsatulekahjud: meteoroloogilised tuleohu näitajad ja ohuaste (DRMKC)

Ohuastme indeks on tuletõrjujate jaoks oluline reaalajas näitaja. See võtab ühe lihtsalt visualiseeritava ja varajaseks hoiatamiseks kasutatava numbriga kokku konstantsed (kütused, topograafia) ja muutuvad (ilmastik) tegurid, mis mõjutavad kulutule algust, levikut ja kontrolli alla saamise keerukust ning edasiste tulekahjude ulatust piirkonnas.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.