This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Toetage CDM (kriisi- ja katastroofiohje) lahenduste sidumist võimekuse vajadustega (DRIVER+)

  1. Aidake kaasa    praktikute võimekuse vajaduste ja lünkade väljendamisele.
  2. Aidake kaasa  lahenduste omanike teadlikkusele nendest vajadustest, et neil oleks võimalik töötada välja ja reklaamida vajadustele vastavaid uuenduslikke lahendusi.
  3. Aidake kaasa (kriisi- ja katastroofiohje) vajadustele ja lünkadele vastavate uuenduslike lahenduste leidmisel.
Strategic

Risthaavatavuse hindamine (DRIVER+)

Piirangud risthaavatavuse (inimesed, vara, keskkond) hindamisel eesmärgiga optimeerida ülesannete prioritiseerimist ja otsustamist.

Strategic

Ohtlike ainete ja saasteainete kiire tuvastamine (IFAFRI)

tuvastada ohtlikud ained ja saasteained kiirelt

Strategic

Meditsiinilise abi osutamine kannatanutele (DRIVER+)

Takistused võimekuses osutada kannatanutele arstiabi, kas neid turvalisse kohta transportides või hädaabi toomisega sündmuskohale (kui meditsiinilist abi ei osuta tuletõrjeüksused) – eriti metsatulekahjude korral

Strategic

Ressursikavandamine suure ulatusega ja pikaajaliste kriiside ajal (DRIVER+)

Piirangud suure ulatusega ja pikaajaliste kriiside ressursside (vajaliku kvalifikatsiooniga personal ja seadmed) kavandamisel.

Strategic

Metsatulekahjud: kliimamuutus (DRMKC)

Arusaamine tulevaste kliimamuutuste mõju kohta metsatulekahjudele ja nendega seotud kasvuhoonegaaside heitmetele Euroopas ja ülemaailmselt on oluline, et määratleda kohandamiseks vajalikud meetmed ja metsade leevendusmeetmete potentsiaal.

Strategic

Metsatulekahjud: tule ökoloogia (DRMKC)

Ökosüsteemi haavatavuse ja muudatustega kohandumise potentsiaali mõistmine võib olla abiks ennetavate kaitsemeetmete ja tulekahjujärgsete regenereerimise strateegiate välja töötamisel.

 

Strategic

Metsatulekahjud: sotsiaalsed aspektid (DRMKC)

Arusaamine sellest, kuidas elanikkonna sotsiaalsete ja majanduslike näitajate muutumine võib luua tingimused suuremaks tuleohuks erinevates piirkondades ja riikides, on eelduseks kohalike kogukondade kokkupuute vähendamisele läbi parema maastikuplaneerimise.

Strategic

Metsatulekahjud: meteoroloogilised tuleohu näitajad ja ohuaste (DRMKC)

Ohuastme indeks on tuletõrjujate jaoks oluline reaalajas näitaja. See võtab ühe lihtsalt visualiseeritava ja varajaseks hoiatamiseks kasutatava numbriga kokku konstantsed (kütused, topograafia) ja muutuvad (ilmastik) tegurid, mis mõjutavad kulutule algust, levikut ja kontrolli alla saamise keerukust ning edasiste tulekahjude ulatust piirkonnas.

Achievement of the participants' goals during the exercise (INEGMA-E²)

As an evaluator one has to have a good understanding of what the participants want to achieve to be able to know, whether the scenarios of the exercise supported these learning opportunities or not.

Evaluation of achievement of strategic goals (INEGMA-E²)

In strategic exercises the achievement of (pre-set) goals has to be validated. These are usually related to decision-making processes. Due to a variety of criteria and nuances in conditions for achievement this can pose a challenge to evaluators.

Registering the descriptive information (metadata) illustrating the circumstances of the observed exercise events (e.g. time, place, etc.), for future evaluation (INEGMA-E²)

To collect as much as possible information (metadata) describing the circumstances of the observation. This approach is in accordance with commonly used the evidence-based methodology, helping to draw more credible conclusions. The excessive registered information may be omitted during analysis, but unregistered information cannot be easily retrieved.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.