Looge mitmest allikast saadud teabe põhjal toimiv luureteave

Endorsed by
Motivation

luua toimiv luureteave mitmest allikast pärinevate andmete ja teabe põhjal

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Reageerijad sooviksid lahendusi, mis pakuvad teavet, mida saab kasutada tõhusamaks otsustamiseks reageerijate erinevate ülesannete juures. Teave peaks olema vaadatav olemasolevates platvormides, sh nutitelefonides, mobiilsetes andmeterminalides ja teistes arvutisüsteemides. Analüüs peaks toimuma reaalajas ja uuenema uute andmete lisandumisel. Võimalusel tuleks teavet sortida ja kuvada graafikute, skeemide, kaartide jne abil. Võimalikud lahendused võivad olla mallid, kontroll-loendid ja muud abivahendid, mis võimaldavad reageerijatel ja juhtkeskusel langetada otsuseid parema teabe alusel. Võimalike lahenduste väljundeid võib kasutada ka kavandamise või riskihindamise eesmärgil.

See on seotudka neljandalüngaga, „ ühendada teavet mitmetest ja alternatiivsetest allikatest intsidendi juhtimisoperatsioonidega,“ mis keskendub andmete integreerimisele. Andmeid võib olla vajalik integreerida erinevatest allikatest, et tulemuseks oleks tegusemist võimaldav teave, kuid mitte alati.See eesmärgi teatis keskendub individuaalsete ja/või integreeritud andmeallikate analüüsile eesmärgiga luua andmed, mida saab kasutada paremaks kavandamiseks, otsustamiseksja tegutsemiseks.

Rationale & related CM function(s)

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.