Osalevate organisatsioonide kriisiohje võimekuse mõistmine

Endorsed by
Motivation

Puudulikud vastastikused teadmised või operatsiooniliste vajaduste ja protseduuride reguleerimatus erinevate, samale kriisistsenaariumile reageerivate, organisatsioonide vahel.

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Kriisijuhtide jaoks on oluline ettevalmistav teave ja arusaam kriisiohjes osalevate organisatsioonide võimalustest ja võimekustest, sh teave varade, ülesannete, eesmärkide, piirangute, eelarvete, logistika ja pädevuse kohta. Väljakutseteks on ühise keele leidmine võimete kirjeldamiseks, võimekuste kataloogide ajakohasena hoidmise protseduuride leidmine ja nende andmete jagamine erinevate organisatsioonide vahel (konfidentsiaalsusega seotud probleemid).

ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (OCHA) on välja töötanud mitu süsteemi, mis võimaldavad organisatsioonidel deklareerida erinevates valdkondades olemasolevat võimekust (Who-What-Where kataloogid; 3W OCHA). Sellistest süsteemidest saab de-facto standard pärast kriitilise massi saavutamist. Konkreetsete valdkondade jaoks on juba saadaval ka sertifikaadid: INSARAG (otsingu- ja päästetööd), EMT13 (välihaiglad) jne.

Rationale & related CM function(s)

Reageerimisoperatsioonidel saavad osalevad organisatsioonid kasu koordineeritud ülesannete jaotusest ja ressursihaldusest, nt ülesannete määratlemisest, prioriseerimisest ja määramisest, teabevahetusest, ressursside koondamisest ja jagamisest.
Osalevate organisatsioonide vaheliseks teabevahetuseks kasutatavad mallid peavad hõlmama nende võimekust ja protseduure.
Piiriülese koostöö sisse seadmisel peavad osalevad organisatsioonid vahetama teavet enda võimekuse ja protseduuride kohta.
Koolitusstandardid, kursused ja õppused peavad hõlmama teabevahetust osalevate organisatsioonide võimekuse ja protseduuride kohta.
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.