Toetage CDM (kriisi- ja katastroofiohje) lahenduste sidumist võimekuse vajadustega

Endorsed by
Motivation
  1. Aidake kaasa    praktikute võimekuse vajaduste ja lünkade väljendamisele.
  2. Aidake kaasa  lahenduste omanike teadlikkusele nendest vajadustest, et neil oleks võimalik töötada välja ja reklaamida vajadustele vastavaid uuenduslikke lahendusi.
  3. Aidake kaasa (kriisi- ja katastroofiohje) vajadustele ja lünkadele vastavate uuenduslike lahenduste leidmisel.
Potential Solutions

Reageerijad ja teised huvirühmad (kriisi- ja katastroofiohje) valdkonnas üritavad kaitsta elanikkonda, nende vara ja taristut aina suureneva hulga ohtude eest. Nende piiratud eelarve ja ressursid tuleb tööle panna võimalikult tõhusalt.

Lahendusi, eeldatavalt nendele vajadustele vastavaid, on palju ja iga päev töötatakse välja ka uusi. Kuid veendumine, et lahendus töötab lubatud viisil, vastab kasutajate vajadustele ja tagab reaalsed eelised on (liiga) keeruline.

Rationale & related CM function(s)

Aitab kaasa huvirühmade reaalsetele vajadustele vastavate lahenduste, sh ka alles arendusjärgus olevate võimaluste, leidmisele.
Aitab kaasa kriisi- ja katastroofiohje huvirühmade vajaduste tutvustamisele ja edastamisele
Aitab kaasa teabe avalikustamisele uuenduslike kriisiohje lahenduste kohta sõltumata nende arenguetapist – ideest valideeritud operatiivse tarkvarani
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.