This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Toetage CDM (kriisi- ja katastroofiohje) lahenduste sidumist võimekuse vajadustega (DRIVER+)

  1. Aidake kaasa    praktikute võimekuse vajaduste ja lünkade väljendamisele.
  2. Aidake kaasa  lahenduste omanike teadlikkusele nendest vajadustest, et neil oleks võimalik töötada välja ja reklaamida vajadustele vastavaid uuenduslikke lahendusi.
  3. Aidake kaasa (kriisi- ja katastroofiohje) vajadustele ja lünkadele vastavate uuenduslike lahenduste leidmisel.
Strategic

Reaalajas asukohaandmed reageerijate ja ohtude kohta (IFAFRI)

teada reaalajas reageerijate asukohtasid ja nende lähedust riskidele/ohtudele ning hädaohtudele

Strategic

Ohtlike ainete ja saasteainete kiire tuvastamine (IFAFRI)

tuvastada ohtlikud ained ja saasteained kiirelt

Strategic

Ohtude ja riskide reaalajas tuvastamine, jälgimine ja analüüs. (IFAFRI)

sündmuskoha passiivsete ja aktiivsete ohtude ja riskide tuvastamiseks, jälgimiseks ning analüüsimiseks reaalajas

Strategic

Kannatanute leidmine suurte metsatulekahjude puhul (DRIVER+)

Piiratud tuvastada suurte metsatulekahjude puhul vigastatud / lõksu jäänud / surnud kannatanute asukohtasid.

Strategic

Vabatahtlike psühholoogilise stressi probleemi lahendamine (DRIVER+)

Madal teadlikkus ja võimekuse puudumine juhuslike ja koolitatud vabatahtlike vaimsele tervisele kahjulike mõjude riski ja vähenenud psühhosotsiaalse heaolu probleemide lahendamiseks pärast reageerimisoperatsioone.

Strategic

Forest fires: Firefighting Techniques (DRMKC)

The increasing intensity of wildfires, together with the increased concern about fire safety and costs, requires better strategies and tactics for firefighting.

Strategic

Reaalajas andmete ja teabe ühendamine intsidendi juhi otsuste toetamiseks (DRIVER+)

Piiratud reaalajas ühendada ja sünteesida laiali olevate andmete allikaid ja mudeleid (ajaloolised andmed, leviku mudelid, taktikaline olukord, elulise tähtsusega varade kaart, jne) intsidendi juhi otsuste toetamiseks.

Strategic

Adequate Crisis Management legislation (STAMINA)

Provide a sound legal basis for various aspects of Crisis Management in all parts of the CM cycle.

Strategic

Forest fires: Restoration (DRMKC)

Data on fire effects, post-fire vegetation and fuel dynamics is still incomplete in some European ecosystems.

Strategic

Forest fires: Fuel management (DRMKC)

Fuel management is critical to reduce the probability of ignitions and fire propagation. The increasing trend in fuel load and continuity in southern Europe over the last century can be attributed to land abandonment, inadequate landscape and forest management, and fire exclusion policies.

Strategic

Looge mitmest allikast saadud teabe põhjal toimiv luureteave (IFAFRI)

luua toimiv luureteave mitmest allikast pärinevate andmete ja teabe põhjal

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.