This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Toetage CDM (kriisi- ja katastroofiohje) lahenduste sidumist võimekuse vajadustega (DRIVER+)

  1. Aidake kaasa    praktikute võimekuse vajaduste ja lünkade väljendamisele.
  2. Aidake kaasa  lahenduste omanike teadlikkusele nendest vajadustest, et neil oleks võimalik töötada välja ja reklaamida vajadustele vastavaid uuenduslikke lahendusi.
  3. Aidake kaasa (kriisi- ja katastroofiohje) vajadustele ja lünkadele vastavate uuenduslike lahenduste leidmisel.
Strategic

Looge mitmest allikast saadud teabe põhjal toimiv luureteave (IFAFRI)

luua toimiv luureteave mitmest allikast pärinevate andmete ja teabe põhjal

RESOURCE PLANNING (STAMINA)

Member States (MS) are often unsure about the availability of health system resources, and their potential demand during a pandemic situation. There is a requirement for flexible interactive planning solutions that can be deployed at MS level, where these systems can integrate with existing health information systems to obtain resource availability, and then identify the health system demands that a pandemic can place on a MS.

Strategic

Ressursihaldus pikaajalistel reageerimisoperatsioonidel (DRIVER+)

Ressursihalduse puudujäägid (personal, riistvara jne) mitme huvirühmaga pikaajaliste reageerimisoperatsioonide ajal.

Strategic

Ohtlike ainete ja saasteainete kiire tuvastamine (IFAFRI)

tuvastada ohtlikud ained ja saasteained kiirelt

Strategic

Ohtude ja riskide reaalajas tuvastamine, jälgimine ja analüüs. (IFAFRI)

sündmuskoha passiivsete ja aktiivsete ohtude ja riskide tuvastamiseks, jälgimiseks ning analüüsimiseks reaalajas

Strategic

Kannatanute leidmine suurte metsatulekahjude puhul (DRIVER+)

Piiratud tuvastada suurte metsatulekahjude puhul vigastatud / lõksu jäänud / surnud kannatanute asukohtasid.

Strategic

Vabatahtlike psühholoogilise stressi probleemi lahendamine (DRIVER+)

Madal teadlikkus ja võimekuse puudumine juhuslike ja koolitatud vabatahtlike vaimsele tervisele kahjulike mõjude riski ja vähenenud psühhosotsiaalse heaolu probleemide lahendamiseks pärast reageerimisoperatsioone.

Strategic

Forest fires: Firefighting Techniques (DRMKC)

The increasing intensity of wildfires, together with the increased concern about fire safety and costs, requires better strategies and tactics for firefighting.

Strategic

Keemiliste ja radioaktiivsete ohtude dünaamika mudelid ja visualiseerimine (DRIVER+)

Piirangud puudutavad reaalajas mudelite koostamise võimekust (reageerimise etapp) või sündmusele eelneva (valmisoleku etapp) keemiliste ja radioaktiivsete ohtude dünaamika ja visualiseerimise tulemuste hankimist vormis, mida intsidendi juht saab ise kasutada.

Strategic

Forest fires: Fire Safety (DRMKC)

Safety is the first concern of all involved in forest fires. The optimisation of operations, such as firefighters’ equipment and the use of forest roads for evacuation and for safe firefighting, are all part of the fire safety issue.

Strategic

Tagage asjakohased ja kaasaegsed isikukaitsevahendid (IFAFRI)

tagada asjakohased ja kaasaegsed isikukaitsevahendid

eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798