This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Toetage CDM (kriisi- ja katastroofiohje) lahenduste sidumist võimekuse vajadustega (DRIVER+)

  1. Aidake kaasa    praktikute võimekuse vajaduste ja lünkade väljendamisele.
  2. Aidake kaasa  lahenduste omanike teadlikkusele nendest vajadustest, et neil oleks võimalik töötada välja ja reklaamida vajadustele vastavaid uuenduslikke lahendusi.
  3. Aidake kaasa (kriisi- ja katastroofiohje) vajadustele ja lünkadele vastavate uuenduslike lahenduste leidmisel.
Strategic

Looge mitmest allikast saadud teabe põhjal toimiv luureteave (IFAFRI)

luua toimiv luureteave mitmest allikast pärinevate andmete ja teabe põhjal

Back tracing of contact stations of infected persons (Johanniter Austria)

Within the patient and emergency transport we need to minimize the spread of diseases as best as possible to reduce the of our patients and staff. A complete disinfection of the ambulance cars after each transport is not possible, therfore we have to be aware of the risk of contamination.

Strategic

Ohtude ja riskide reaalajas tuvastamine, jälgimine ja analüüs. (IFAFRI)

sündmuskoha passiivsete ja aktiivsete ohtude ja riskide tuvastamiseks, jälgimiseks ning analüüsimiseks reaalajas

Strategic

Adequate technology for communication with the public (STAMINA)

Recent COVID-19 crisis has demonstrated that EU states have so far failed to endorse a solid pandemics/epidemics communication methodology, develop clear guidelines and enforce use of these guidelines in crisis situations. In addition, the communication with the public was also inadequate - on the one hand impeding the use of information provided by the public in crisis manageent and on the other hand causing confusion and even panic among the population at first and leading to erosion of trust in authorities, thus facilitating the rise of rumours, conspiracy theories, civil unrests and even riots. 

Strategic

Erinevatest ja alternatiivsetest allikatest pärit teabe kasutamine (DRIVER+)

Ebapiisav raporteerida ohtlikest aladest ja anda olukorraülevaateid erinevatest ja alternatiivsetest allikatest (nt ühisloome ja sotsiaalmeedia) reageerimise operatsioonidele.

Strategic

Keemiliste ja radioaktiivsete ohtude dünaamika mudelid ja visualiseerimine (DRIVER+)

Piirangud puudutavad reaalajas mudelite koostamise võimekust (reageerimise etapp) või sündmusele eelneva (valmisoleku etapp) keemiliste ja radioaktiivsete ohtude dünaamika ja visualiseerimise tulemuste hankimist vormis, mida intsidendi juht saab ise kasutada.

Strategic

Training and assessing the level of preparedness (STAMINA)

Training the individuals and organisations and testing their preparedness level increases the resilience and exposes the shortcomings that need to be handled.

Strategic

Metsatulekahjud: tulekahju kulg (DRMKC)

Arusaam tulekahju reageerimisest põlevmaterjali, ilmastiku ja topograafia teguritele, sh teguritele nagu näiteks leviku kiirus ja intensiivsus, võivad aidata juba süttinud tulekahjude kustutamisel ja uute tulekahjude ennetamisel.

 

 

Strategic

Cross-agency decision support tools (STAMINA)

Crisis management in the recent COVID-19 pandemics has been impeded by lack of coherence between decision making in different agencies and at different levels.

Strategic

Metsatulekahjud: tule ruumilised ja ajalised mustrid (DRMKC)

Ohjemeetodid ja ressursside kasutamine tulekahjude ära hoidmiseks sõltuvad tulekahjude tekkekohast ja -viisist. Arusaamine, mis teeb piirkonnast eriti tuleohtliku või mitte, on oluline mitte ainult selle väärtuste ja ressursside säilitamiseks, vaid ka tulevaste ohjemeetodite põhjustatava suurema haavatavuse vältimiseks; seda eriti piirkondades kus tulekahjud akumuleeruvad.

 

Strategic

Ressursihaldus pikaajalistel reageerimisoperatsioonidel (DRIVER+)

Ressursihalduse puudujäägid (personal, riistvara jne) mitme huvirühmaga pikaajaliste reageerimisoperatsioonide ajal.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.