As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Psühholoogiline esmaabi on meetod hätta sattunud inimeste abistamiseks nii, et nad tunneksid end väljakutsetega toimetulemisel rahulikult ja toetatutena.

Stsenaarium võimaldab psühholoogilise esmaabi koolitust

Stsenaariumi järgi võimaldatud psühholoogilise esmaabi koolitus hõlmab teadmisi psühholoogilise esmaabi olemuse kohta, juhiseid psühholoogilise esmaabi täitmiseks ja kogemuslikku koolituspaketti.
Trial 4

CrisisSuite

Põhiline CrisisSuite (veebipõhine kriisiohje tarkvara) eesmärk on võimaldada organisatsioonidel kriisi ajal edukalt teavet hallata.
Humanitaarabi IKT, geoBingAn on integreeritud teenus, mida kasutatakse reageerimiseks katastroofieelsel/-aegsel/ -järgsel ajal

Humanitaar IKT katastroofide vastupidavuse tugevdamiseks

Humanitaarne IKT-lahendus geoBingAn pakub arenevatele piirkondadele SaaS platvormi, mis on mõeldud kasutamiseks hädaabioperatsioonide keskustes
Nutitelefoni rakendus ASIGN PRO sündmuskohalt andmete kogumiseks ja edastamiseks

ASIGN

ASIGN on lahendus, mis aitab vähendada hädaolukordadele ja katastroofidele reageerimise aega kiirete ja tõhusate videofotode kogumise ja edastamisega, mis on võimalik isegi piiratud ribalaiusega.
Lennu ajal UAV-ASIGN rakenduse abil usaldusväärse UAV foto- ja videosuhtluse võimaldamine

UAV-ASIGN

UAV-ASIGN on tarkvaralahendus, mis aitab vähendada hädaolukordadele ja katastroofidele reageerimise aega, kogudes ja saates lennu ajal mehitamata õhusõiduki tehtud fotosid ja videoid ning seda isegi madala või piiratud ribalaiuse kaudu.
XVR Crisis Media kasutuses hädaolukordade ohjamise õppusel

XVR Crisis Media

XVR kriisimeedia abil saate koolitada, kuidas kriisiolukorras juhtida ja jälgida suhtlust meediates, sotsiaalmeedias ja sisekommunikatsiooni allikates.
AIR Worldwide

AIRi elu ja tervise mudelid

AIR-mudelid võimaldavad näha ette suremuse ja haigestumuse riski põhjustajaid, et rakendada organisatsiooni strateegilistele eesmärkidele vastavat optimaalset riskijuhtimist, riski ülekandmist ja otsuseid riski vähendamiseks.
Graafiline kasutajaliides (GUI)

Valmisolek kriisi ajal otsuste tegemiseks

PROCeed on arvutisüsteem, mis valmistab oma kasutajad ette nõuetekohaseks otsustusprotsessiks kriisiolukordades.
Water-Gate© töös tormise jõe ohjamiseks

Linnade hädakaitse üleujutuste eest | Water-Gate© elastsed tammid

Vältige üleujutusi igas olukorras. Water-Gate© on hädaolukorraks mõeldud elastne üleujutustamm, mis täitub automaatselt üleujutus- või tuletõrjeveega ning on isereguleeruv.
muu

Rusude tööriist

Rusude tööriist on tarkvarapõhine lahendus, mis on loodud erinevate määratletud tegevuspaigast saadud väljundite, ajalooliste vaatlusandmete ja muude allikate andmete liitmiseks
monitor

DIVOS - tipptasemel missioonikriitiline salvestus

Salvestussüsteem DIVOS pakub kõigi sündmuste ja tegevuste põhjalikku dokumenteerimist kõigis kriisitsükli faasides. See kogub ja arhiveerib kõnesidet, valveteavet kui ka kogu operaatori tegevust.
CrisisHub: Juhtpaneel otsuste toetamiseks ja rakendamiseks

CrisisHub

CrisisHub on veebipõhine kriisiohjevahend, mis on loodud strateegiliste nõustajate (meeskondade) abistamiseks enne kriisi kui ka kriisi ajal
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.