As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
CrowdTaskeri olukorraülevaade

CrowdTasker

CrowdTasker võimaldab kriisiohje juhtidel juhendada suurt hulka asutuseväliseid (spontaanseid või eelregistreerunud) vabatahtlikke andes neile kohandatavaid ülesandeid, kontekstuaalset teavet, hoiatusi ja häireid ning koguda neilt andmeid.
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, andmete integreerimise ja arendamise platvorm

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite on toodetekomplekt, mis võimaldab reageerijatel kiiresti luua virtuaalse 4D-esituse (3D sünteetiline keskkond + ajamõõt) mistahes potentsiaalses Maa kriisipiirkonnas.
AIT PSH - Federated Deployment: PSH arvestab topoloogiliste ja organisatoorsete rakenduse vajadustega (sh turvaline võrgu läbimine)

Avaliku ohutuse platvorm

Sidusrühmade ja esmareageerijate organisatsioonide koostalitlusvõime ja teenuselahendused avaliku turvalisuse ning kriisi- ja katastroofide ohjamise valdkonnas.
PoS võimaldab näha lahenduse selgitust

Portfolio of Solutions (en)

Veebipõhine teadmiste haldamise süsteem, mis ühendab lüngad kriisiohjes lahendustega.
lennuki jälgimine, ilmateate, telemeetria ja vestluse kuvamine

Koostööd võimaldav missioonihaldusteenus - PLANET

Kriisiolukorras on reaalajas teabe jagamine ülioluline! Vastuseks sellele väljakutsele on ATMOSPHERE välja töötanud ühiste missioonide juhtimisteenuse PLANET, mis võimaldab suhelda reaalajas kõikjal maailmas nii millegi pardal kui ka maapeal.
Socrates OC UI

SOCRATES OC

SOCRATES OC suurendab analüüsi- ja otsustusvõimalusi, parandades ühist olukorrateadlikkust, mis põhineb asjassepuutuval teabel operatiivolukorra, sealhulgas kriisisündmuste, missioonide ja ressursside kohta.
MoreIT logo

MoreIT – vastutustundlike uuenduste ja digitaalse eetika tugi

Vastutustundliku uuendamise ja digitaalse eetika tööriistad ja teenused.
Erinevate intsidentidega piiriülese tulekahju ja hajuva gaasi voolu haldamine.

LINNAHALDUSPORTAAL

Linnahaldusportaal on loodud spetsiaalselt linnaoperatsioonide, samuti suuremahuliste sündmuste ja kriisiolukordade rutiinseks juhtimiseks.
Metsa-/looduspõlengutel katastroofi juhtimise rakenduses erinõuded

ARGUS Fire

Loodus-/metsapõlengute haldamise rakendus, mis koosneb mitmeandurilisest õhusüsteemist, andmetöötlusest ja ressursside haldamisest.
Süsteemiintegratsiooni Common Information Space (CIS) kaudu

EPISECC CIS

Common Information Space kui katastroofiohje koostöö võimaldaja
GLEAMviz logo

GLEAMvizi simulaator

Nakkushaiguste leviku ja pandeemiapuhangute realistlik simulaator, mis põhineb metapopulatsiooni stohhastilisel mudelil nimega GLEAM, kasutades reaalse maailma andmeid rahvaloenduse ja liikuvuse kohta.
Airborne Concept

ARGUS

Õhuvägede tugi kriisiohje optimeeritud operatiivjuhtimise jaoks

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.